One happy family
Loving family and homeland

Świat – rozumieć..

Thank you. Let's work together
to make 2018 even more beautiful

"Remember no links the title of the Post Blog Forum !!” Edit Your Name And current photo…Your Profile 

"'We Approve blog  forum posts before appear'"
  "Wach what you do no link title"  Doing right Look on this http://zbijadek.ning.com/profiles/blogs

One happy family...

Welcome to our portal.

Shop Amazon Hot Deals

We've put together a list of events and special offers to give you a simple way to take advantage of promotions across our store.

Antoni Macierewicz jest najlepszym Ministrem Obrony Narodowej, jakiego miała Polska, co było nie w smak wrogim naszej Ojczyźnie środowiskom. My, Polacy, domagamy się przywrócenia Pana Ministra. 

Podpisz petycje

  Polsce – służyć!!. Świat – rozumieć..

Jestem za kamerami jak w sklepie i urny przezroczyste i ring a w nim urna a dokola ringu kibice czyli my wyborcy.

Doczekaliśmy się polskiej odpowiedzi. Powstał w stu procentach rodzimy portal, który ma zrzeszać i integrować polskich patriotów.
Czas na prawdę!
Czas na informowanie - edukowanie Polaków jaka jest prawda. Czas na pokazanie Polakom bogatej historii Polski która nie zaczyna się od chrztu ale wiele tysięcy lat wcześniej.

Jaka jest prawda? Taka, że byle kim nikt się nie interesują. A Polską? Polakami? Nie tylko przez wzgląd na położenie geopolityczne, cenne złoża mineralne, źródła geotermalne, dostęp do morza. Nie wszystkie z tych bogactw były odkryte przed wiekami, a jednak z nami walczono, prześladowano, podbijano, próbowano wymazać z mapy świata. Zaś najmniej odległym planem zniszczenia NAS - ludzi narodowości polskiej - POLAKÓW, jest ten oto 'Plan Hitlera dla Polski'. Jesteśmy niezwykłym narodem od pokoleń i to się nigdy nie zmieni. NIKT TEGO NIE ZMIENI. Teraz to wiem .. 

 

Global Audience

 

+track web site visits

 

DONATE to AS to help with future bandwidth costs and upgrades: 

One happy family. is a non-profit, and we rely on your donations for support. If everyone reading this chipped in $3, $5, $10, $20.. we would be supported for another year. Donate now.

https://www.paypal.me/zbijadek

PKO#   72102013320000160200771501

 ---> Możesz przekazać datek w dowolnej kwocie z dowolnego miejsca na świecie (numer wyzej)

DLACZEGO WARTO PRZEKAZAĆ DAROWIZNĘ?

Budujemy wlasny server !!!

PKO# 72102013320000160200771501 
Jako główne cele wytyczamy sobie między innymi:

-Ułatwienie dostępu do niezależnych informacji i analiz 
-Edukowan
ie czym jest islam i jakie jest jego prawdziwe przesłanie.
-Propagowanie patriotyzmu, obrona chrześcijańskiego dziedzictwa kulturowego.

Nie ma znaczenia ile pieniędzy nam przekażesz, liczy się każda złotówka. Jeśli uważasz, że nasza inicjatywa jest potrzebna oraz masz takie same poglądy, to wspieraj nas regularnie.

Z góry dziękujemy i zapraszamy.

A Ty wsparłeś już nas w tym miesiącu?

PKO# 72102013320000160200771501

Contact:

 zbijadek@gmail.com

http://zbijadek.ning.com/profiles/blogs/fundusz-za-o-ycielski-dom-spokojnej-starosci-one-happy-family

https://www.paypal.me/zbijadek

Serwis informacyjny

Przepis na zakwas z buraków Styl mojego życia nie jest tylko moją prywatną sprawą. Moje dobre jak i złe decyzje mają wpływ na wspólnotę. Swoją postawą możemy innych budować jak i burzyć. Dlatego warto codziennie w świetle Ducha Świętego robić rachunek sumienia. Samokrytyka jest dziś towarem deficytowym. Podziękuj dziś na modlitwie za ludzi budujących Twoje życie. Jakie moje postawy gorszą innych?

Kibice Sport https://www.kibice.net/

Teraz wiadomoscisa na:

SERWIS INFORMACYJNY

Telewizja

Dzisiejszym głosem

...

Takiego wstydu i "obciachu" Polska nie miała od 25 lat!

goldenline

Forum

Watch Vikings vs Eagles Live Streaming

Started by HollywoodMovies in Untitled Category 7 hours ago. 0 Replies

Watch Vikings vs Eagles match HD Live Streaming online from anywhere on any device. Game live streaming, game time and all the details get from here.…Continue

Tags: Eagles, how, to, now, vs

Best Happy Valentines day status

Started by pihuugarg in Untitled Category 16 hours ago. 0 Replies

नमस्ते दोस्तों मै श्वेता परमार Reallifejokes में स्वागत करती हूँ , जैसा कि आप सब जानते हो आज कल सब Valentine Day Quotes गूगल पर सर्च करते है तो हम आपके लिए valentine day quotes लाये है…Continue

Tags: Status, day, Valentine

Chelsea vs Norwich City Betting advice

Started by HollywoodMovies in Untitled Category yesterday. 0 Replies

Watch Chelsea vs Norwich City today's match online live video streaming. This event you can watch HD live streaming from anywhere on any device. How to watch this event 100% free online live stream, read in the bottom.Event Schedule: Name: Chelsea…Continue

Tags: team, news, line-ups, how, 17

Golden Goose May I feel

Started by goldengoosenekas in Untitled Category yesterday. 0 Replies

"She's full of heart. Tala is a jewel. When I speak about Tala, Golden Goose May I feel it's like speaking about one of my own daughters. Elegant shades graced table and…Continue

Tags: May, Goose, Golden

for more effective distribution of nourishment

Started by Bing rolli in Untitled Category yesterday. 0 Replies

Vigor Excel Another purported use of the components in Vigor Excel is to enhance vasodilation, which is essentially described as the widening of the vein surfaces. This dilation allows for more…Continue

TIL Keanu Reeves was sued by a woman who suggested that he used hypnosis and impersonated her ex-husband to impregnate her. She sought $3 million in spousal support from the actor, and $150,000/month,

Started by shuvo in Untitled Category yesterday. 0 Replies

TIL Keanu Reeves was sued by a woman who suggested that he used hypnosis and impersonated her ex-husband to impregnate her. She sought $3 million in spousal support from the actor, and $150,000/month, retroactively, in child support. DNA test proved…Continue

Barcelona vs Espanyol free live football streaming

Started by HollywoodMovies in Untitled Category yesterday. 0 Replies

Watch Espanyol vs Barcelona today's match online live video streaming. This event you can watch HD live streaming from anywhere on any device. How to watch this event 100% free online live stream, read in the bottom.Event Schedule: Name: Espanyol vs…Continue

Tags: 18, team, news, line-ups, January

GGDB May Sale wetting the

Started by gomao linato in Untitled Category yesterday. 0 Replies

An additional Tstrap can also be attached to shoes for better security, preventing them from coming off during vigorous dance moves. Women can also attach a tap to the heels for tap dancing performances. Between 1941 and 1945, Morely was interned at…Continue

Herbs If You Want To Control Guys Menopause

Started by feliceleston in Untitled Category yesterday. 0 Replies

Viabol RX Tailors chicagofor men are most suitable for many events such as business meetings, fashion events. white mens suits are available in various colors and patterns.…Continue

Tags: RX, Viabol

Badge

Loading…

This is simply NOT RIGHT

American employers need to stop hiring them. They use the ridiculous "Americans just don't want to work" reasoning. No, Americans want to work for a decent wage so that they can live what is the American way of life - one family to a dwelling. So, when they ask for anything over minimum wage, the jobs go to those who are willing to work for less, just so they can stay here.
American pracodawcy muszą zatrudniać ich powstrzymać. Używają śmieszne "Amerykanów, tylko nie chcą pracować" Rozumowanie. Nie, Amerykanie chcą pracować dla godziwego wynagrodzenia, tak aby mogli oni żyć, co to jest amerykański sposób życia - jednej rodziny do mieszkania. Więc, kiedy będą pytać o wszystko powyżej minimalnej płacy, iść do pracy, do tych, którzy są chętni do pracy dla mniej, tylko po to, żeby mogli tu zostać.
http://truthfeed.com/pew-report-72-of-illegals-are-taking-jobs-from-legal-americans/58025/

Rating:
  • Currently 5/5 stars.

Views: 33

Favorite of 1 person

Comment

You need to be a member of One happy family Loving family and homeland Świat – rozumieć.. to add comments!

Join One happy family Loving family and homeland Świat – rozumieć..

Comment by ZBIJADEK Help center on March 18, 2017 at 6:34am

Pew Research Center powiedział, że 8 milionów nielegalnych imigrantów mają pracę, jakieś 72 procent wszystkich nielegalnych i są duże jak murarzy, pokojówki i pracowników terenowych.

"W sumie, imigranci składa się 17,1 procent całkowitej siły roboczej USA w 2014 roku, czyli około 27,6 milionów pracowników spośród 161,4 mln. Około 19,6 mln pracowników, czyli 12,1 procent ogółu pracujących, były w Stanach Zjednoczonych legalnie; około 8 mln USD, czyli 5 procent, wszedł do kraju bez zgody prawnego lub przedłużyły wizy ", powiedział Pew.

celem raportu jest na ogólnej liczby imigrantów z pracy i Pew podkreśla, że nie ma branży, w której imigranci, legalne i nielegalne, mają większość miejsc pracy.

Jednak raport pokazuje, ile miejsc pracy oni mają i się zepsuje zadania numery posiadanych przez imigrantów legalnych i nielegalnych imigrantów. A te numery są duże w wielu gałęziach przemysłu.

Dla prywatnych pracy do domu, imigranci stanowią prawie 50 proc. Ditto dla przemysłu rolnego.

Comment by ZBIJADEK Help center on March 18, 2017 at 6:34am

The Pew Research Center said that 8 million illegal immigrants have jobs, some 72 percent of all illegals, and they are big as masons, maids and field workers.

“All told, immigrants made up 17.1 percent of the total U.S. workforce in 2014, or about 27.6 million workers out of 161.4 million. About 19.6 million workers, or 12.1 percent of the total workforce, were in the U.S. legally; about 8 million, or 5 percent, entered the country without legal permission or overstayed their visas,” said Pew.

The report’s focus is on the overall number of immigrants with jobs and Pew stresses that there is no industry where immigrants, legal and illegal, have a majority of jobs.

However, the report shows just how many jobs they do have and it breaks down the numbers jobs held by legal immigrants and illegal immigrants. And those numbers are big in many industries.

For private home jobs, immigrants make up nearly 50 percent. Ditto for the agriculture industry.

Comment by ZBIJADEK Help center on March 18, 2017 at 6:29am

Look at this hysteria! Seriously, if yall really think this to be true shouldn't you be illegal immigrant hunting? The law is on your side and don't forget the constitution does not apply for illegal immigrants. They have no rights, you can even enslave them. Are yall too stupid to figure this out?
Spójrz na to histeria! Poważnie, jeśli myślisz, że to, by być prawdziwe, nie powinieneś być nielegalnych imigrantów na polowanie? Prawo jest po twojej stronie i nie zapomnij o konstytucji nie ma zastosowania dla nielegalnych imigrantów. Oni nie mają żadnych praw, możesz nawet zniewolcie ich. Wszystkie są zbyt głupi, żeby to rozwiązać?

Comment by ZBIJADEK Help center on March 18, 2017 at 6:26am

Simple cure in some cases. If ICE agents visited certain employers, or worksites, I believe the employer will have numerous job openings as a result of the sudden disappearance of the illegals.
Proste lekarstwo w niektórych przypadkach. Jeśli lód agentów odwiedził niektórych pracodawców, lub robót, wierzę, że pracodawca będzie miał liczne oferty pracy w wyniku nagłe zniknięcie nielegalnych imigrantów.

Comment by ZBIJADEK Help center on March 18, 2017 at 6:23am

This isn't about immigration !
This is about illegal immigration !! This is about the cost and effects of illegal immigration !!!
We currently have a 19+ trillion dollar deficit... How much more debt should we take on before enough is enough ?

Interesting Statistics!

Here are 14 reasons illegal aliens should vacate America, and I hope they are forwarded over and over again until they are read so many times that the reader gets sick of reading them:

1. $14 billion to $22 billion dollars are spent each year on welfare to illegal aliens (that's Billion with a 'B')

3. $7.5 billion dollars are spent each year on Medicaid for illegal aliens.

4. $12 billion dollars are spent each year on primary and secondary school education for children here illegally and they still cannot speak a word of English!

5. $27 billion dollars are spent each year for education for the American-born children of illegal aliens, known as anchor babies.

6. $3 Million Dollars 'PER DAY' is spent to incarcerate illegal aliens. That's $1.2 Billion a year.

7. 28% percent of all federal prison inmates are illegal aliens.

8. $190 billion dollars are spent each year on illegal aliens for welfare & social services by the American taxpayers.

9. $200 billion dollars per year in suppressed American wages are caused by the illegal aliens.

10. The illegal aliens in the United States have a crime rate that's two and a half times that of white non-illegal aliens. In particular, their children, are going to make a huge additional crime problem in t he US.

11. During the year 2005, there were 8 to 10 MILLION illegal aliens that crossed our southern border with as many as 19,500 illegal aliens from other terrorist countries. Over 10,000 of those were middle-eastern terrorists. Millions of pounds of drugs, cocaine, meth, heroin, crack, guns, and marijuana crossed into the U.S. from the southern border.

12. The National Policy Institute, estimates that the total cost of mass deportation would be between $206 and $230 billion, or an average cost of between $41 and $46 billion annually over a five year period.

13. In 2006, illegal aliens sent home $65 BILLION in remittances back to their countries of origin, to their families and friends.

14. The dark side of illegal immigration: Nearly one million sex crimes are committed by illegal immigrants in the United States!

Total cost a whopping $538.3 BILLION DOLLARS A YEAR !

Comment by ZBIJADEK Help center on March 18, 2017 at 6:22am

Ciekawe statystyki!
Oto 14 powody nielegalni imigranci powinni opuścić Amerykę, i mam nadzieję, że zostaną one przekazane w kółko do czasu ich czytać tak wiele razy, że czytelnik zachoruje wróżenia z nich:
1. Mld $ 14 do $ 22 miliardów dolarów są wydawane każdego roku na zasiłku nielegalnym imigrantom (to miliardy z "B")
3. $ 7.5 miliardów dolarów są wydawane każdego roku lekarstwa dla nielegalnych imigrantów.
4. $ 12 miliardów dolarów są wydawane każdego roku na szkoły podstawowe i średnie wykształcenie dla dzieci tu nielegalnie, a oni nadal nie mówi po angielsku!
5. $ 27 miliardów dolarów są wydawane każdego roku dla edukacji dla dzieci nielegalnych obcych, znane jako kotwicy dzieci.
6. $ 3 milionów dolarów "dziennie" Wydawana jest na uwięzi nielegalni imigranci. To jest 1.2 miliardów dolarów rocznie.
7. 28 % procent wszystkich więźniów federalnego są nielegalni imigranci.
8. $ 190 miliardów dolarów są wydawane każdego roku na nielegalnych imigrantów do dobrobytu i opieki społecznej przez amerykańskich podatników.
9. $ 200 miliardów dolarów rocznie w tłumione American płace są spowodowane przez nielegalnych imigrantów.
10. Nielegalnych imigrantów w USA mają przestępczość to dwa i pół razy więcej białych non-nielegalni imigranci. W szczególności, ich dzieci, dla których będzie ogromny dodatkowy problem przestępczości w nas.
11. W roku 2005, było 8 do 10 milionów nielegalnych imigrantów, że kciuki za naszą południową granicą z aż 19,500 nielegalni imigranci z innych krajów terrorystów. Ponad 10,000 z nich to środkowo-wschodniej terrorystów. Miliony funtów narkotyki, kokaina, amfetamina, heroinę, crack, broń i marihuana kciuki do USA z południowej granicy.
12. Krajowy Instytut Polityki, szacuje, że całkowity koszt masowa deportacja może być między 206 dolarów i 230 miliardów dolarów, lub średni koszt między 41 dolarów i 46 miliardów dolarów rocznie ponad pięć Letni okres.
13. W 2006, nielegalni imigranci odesłany do domu 65 miliardów dolarów w przekazów pieniężnych z powrotem do swoich krajów pochodzenia, ich rodzin i przyjaciół.
14. Ciemną stronę nielegalnej imigracji: prawie milion płeć zbrodnie są popełniane przez nielegalnych imigrantów w Stanach Zjednoczonych!
Koszt całkowity przekraczaja 538.3 miliardów dolarów rocznie!

Comment by ZBIJADEK Help center on March 18, 2017 at 6:17am

No it's not. Here in Arizona, if ya don't speak Spanish, you have NO chance at getting a job. I was Born in Phoenix. I should NOT have to learn Spanish to Land a job. Still looking a year later and I get no benefits because my bf makes too much. But not enough to cover 30% of our bills with 2 kids.
Nie to nie. Tu, w arizonie, jeśli nie po hiszpańsku, nie masz szans na znalezienie pracy. Urodziłem się w Phoenix. Nie powinienem nauczyć się hiszpańskiego, żeby dostać pracę. Nadal szukam rok później i dostaję żadnych korzyści, ponieważ mój bf sprawia, że za dużo. Ale nie na tyle, by pokryć 30 % rachunki z 2 dzieci.

Comment by ZBIJADEK Help center on March 18, 2017 at 6:16am

I am fine,with the wall but what we,need to do is come up with a plan where,legal aliens can come work fore a while and go home . There are many illegals that simple wish to come over work and go back home. And until people here get un lazy enough to go harvest crops and other jobs we should keep this going. Just my opinion .
Nic mi nie jest, ze ściany, ale to, co my musimy zrobić, to wymyślić jakiś plan, gdzie obcy prawne mogą pracować fore chwilę i wrócić do domu. Istnieje wiele nielegalnych imigrantów, że proste życzenie wpaść do pracy i wrócić do domu. I dopóki ludzie się tu un leniwy żeby iść żniwa i innych miejsc pracy powinniśmy to kontynuować. To tylko moja opinia.

© 2018   Created by ZBIJADEK Help center.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service

Witamy na naszym portalu. Jestesmy pewni ze go polubisz. Ale ze wzgledu że .... Zanim dodasz zostanie sprawdzony film zdjecie itp. Strona jest otfarta i oglądają dzieci (zdażały sie głupie wygłupy więc trudno..) Tutaj jest lista rzeczy, z którymi powinienes/as sie zapozanac aby dobrze wykorzystac czas uzywajac naszej strony. Zyczymy powodzenia i dobrej zabawy podczas uzywania naszej strony. Rozpocznij tu dodaj informacje o sobie zdjecie i wiecej Dodaj Mozesz dodac swoje zdjecia i stworzyc wirtualne albumy. Jest bardzo łatwo dodać swoje zdjecie, a takze filmy Podziel sie swoimi zainteresowaniami i znajdz ludzi o podobnych zainteresowaniach. Kiedy zaznaczysz swoje zainteresowania, my pokazemy Ciebie i twój biznes w calej spolecznosci do ludzi którzy maja podobne zainteresowania, co zwiekszy ogladalnosc twojego profilu albo twojej strony. Mozesz takze spotkac ludzi o takich samych zainteresowaniach, którzy beda chcieli wspólpracowac z Toba. Zarób pieniadze podczas pobytu na naszej stronie. Podaj miejsce swojego zamieszkania? Jesli uzupelnisz twoje miejsce zamieszkania, bedziesz szybciej mógl/a uzywac nasza sekcje ogloszeniowa, grupy, wydarzenia, fora, jak równiez znalezc ludzi, którzy zamieszkuja w twojej miejscowosci czy miescie. Podziel sie swoja pasja z innymi? Poprzez stworzenie grupy w Link, mozesz spotykac sie z ludzmi o podobnych zainteresowaniach do Twoich, znalezc nowych znajomych, poinformowac innych o waznych wydarzeniach. Np. o twoim kosciele, sporcie czy klubie. Oglos swoje wydarzenia, imprezy czy uroczystosci do innych ludzi w internecie albo tylko Twoich przyjaciól? Jesli masz wazne spotkanie, impreze, czy inne zblizajace sie wydarzenie, zarejestruj je na naszym portalu. Caly Link dowie sie o tym albo tylko grupa ludzi która chcesz poinformowac. Wlóz darmowe ogloszenie. Na naszym portalu mozesz wlozyc ogloszenia za darmo w takich sekcjach, jak towarzyskie, nieruchomosci, praca, na sprzedaz, matrymonialne i wiele innych. Bierz udzial w forach albo czytaj co inni maja do powiedzenia? Bierz udzial w jednej z najszybciej rosnacych spolecznosci w internecie. Znajdz swoich znajomych. Mozesz uzywac naszej wyszukiwarki do znalezienia innych ludzi, którzy sa na naszej stronie i byc moze ich znasz albo chcesz ich poznac. Ogladaj galerie ze zdjeciami. Odwiedz nasze galerie ze zdjeciami i zacznij dzielic sie swoimi zdjeciami z rodzina, znajomymi i z kimkolwiek sobie zyczysz. Mozesz dac swoje komentarze do innych zdjec, ogladac ostatnio dodane zdjecia i albumy. ZOBACZ FILM DODAJ FILM VIDEO Mozesz wykazac sie swoja kreatywnoscia. Poprzez stworzenie wlasnej strony na Link, mozesz pokazac kto ty jestes. Zdjecia, wiadomosci, newsy, cokolwiek chcesz aby wiedziano o Tobie. Wyobraznia jest jedynym ograniczeniem. Czatuj z kazdym, kiedy chcesz, z kazdej strony. Teraz mozesz rozmawiac z kazdym gdziekolwiek sie znajdujesz na naszym portalu.